Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2021-05-07 18:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
07.05.2021, 01:00 14,4 62,6 5,5 5 0,3
07.05.2021, 02:00 9,9 62,4 4,4 5,2 0,3
07.05.2021, 03:00 8,4 63,9 3,7 5,1 0,3
07.05.2021, 04:00 8,7 56,2 4,7 4,9 0,3
07.05.2021, 05:00 7,5 65,1 3,3 4,7 0,3
07.05.2021, 06:00 7,4 63,7 5,4 4,3 0,3
07.05.2021, 07:00 7,8 58,1 8,3 4,5 0,4
07.05.2021, 08:00 7,5 52 11,6 4,5 0,4
07.05.2021, 09:00 6,2 56,2 10,1 4,8 0,4
07.05.2021, 10:00 6,2 57,4 10,4 4,9 0,4
07.05.2021, 11:00 6,7 58,7 14,7 5,7 0,4
07.05.2021, 12:00 9,9 57,4 16,5 5,2 0,4
07.05.2021, 13:00 10,9 58,5 11,8 5 0,4
07.05.2021, 14:00 7,8 58,5 12,9 4,8 0,4
07.05.2021, 15:00 3,2 55,8 9,7 5 0,4
07.05.2021, 16:00 2,1 63,5 7,6 5 0,4
07.05.2021, 17:00 2,4 69,5 6,7 4,6 0,4
07.05.2021, 18:00 2,6 75,5 5,3 4,4 0,4
07.05.2021, 19:00
07.05.2021, 20:00
07.05.2021, 21:00
07.05.2021, 22:00
07.05.2021, 23:00
08.05.2021, 00:00
Minimum 2,1 52 3,3 4,3 0,3
Maksimum 14,4 75,5 16,5 5,7 0,4
Średnia 7,2 60,8 8,5 4,9 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.