Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2023-02-06 17:00
SkPolaRuszcz (Połaniec, ul. Ruszczańska) 2014-08-18 - 2023-02-06

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
04.02.2023, 01:00 12,3
04.02.2023, 02:00 10,3
04.02.2023, 03:00 11
04.02.2023, 04:00 11,8
04.02.2023, 05:00 11
04.02.2023, 06:00 11,4
04.02.2023, 07:00 11,5
04.02.2023, 08:00 10,4
04.02.2023, 09:00 9,7
04.02.2023, 10:00 10,3
04.02.2023, 11:00 8,8
04.02.2023, 12:00 7,1
04.02.2023, 13:00 8,3
04.02.2023, 14:00 9,4
04.02.2023, 15:00 9,2
04.02.2023, 16:00 8,9
04.02.2023, 17:00 8,7
04.02.2023, 18:00 10,8
04.02.2023, 19:00 10,3
04.02.2023, 20:00 13,7
04.02.2023, 21:00 16,8
04.02.2023, 22:00 20,8
04.02.2023, 23:00 22,5
05.02.2023, 00:00 13,5
05.02.2023, 01:00 13,3
05.02.2023, 02:00 13,3
05.02.2023, 03:00 12,5
05.02.2023, 04:00 15,2
05.02.2023, 05:00 15,1
05.02.2023, 06:00 14,4
05.02.2023, 07:00 13,8
05.02.2023, 08:00 12,4
05.02.2023, 09:00 12,6
05.02.2023, 10:00 11,6
05.02.2023, 11:00 12,1
05.02.2023, 12:00 14,2
05.02.2023, 13:00 15,6
05.02.2023, 14:00 15,6
05.02.2023, 15:00 12,8
05.02.2023, 16:00 12,8
05.02.2023, 17:00 14,1
05.02.2023, 18:00 16
05.02.2023, 19:00 18,2
05.02.2023, 20:00 23
05.02.2023, 21:00 27,8
05.02.2023, 22:00 22,3
05.02.2023, 23:00 32,5
06.02.2023, 00:00 30,4
06.02.2023, 01:00 21,5
06.02.2023, 02:00 21,2
06.02.2023, 03:00 20,6
06.02.2023, 04:00 20,8
06.02.2023, 05:00 19,9
06.02.2023, 06:00 22,5
06.02.2023, 07:00 23,7
06.02.2023, 08:00 25,2
06.02.2023, 09:00 23,4
06.02.2023, 10:00 23,3
06.02.2023, 11:00 21,7
06.02.2023, 12:00 16,9
06.02.2023, 13:00 20,7
06.02.2023, 14:00 19,9
06.02.2023, 15:00 19,7
06.02.2023, 16:00 19,6
06.02.2023, 17:00 33,6
06.02.2023, 18:00
06.02.2023, 19:00
06.02.2023, 20:00
06.02.2023, 21:00
06.02.2023, 22:00
06.02.2023, 23:00
07.02.2023, 00:00
Minimum 7,1
Maksimum 33,6
Średnia 16,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.