Dane pomiarowe tabele stacji Diabla Góra, Diabla Góra - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Diabla Góra , Diabla Góra

Aktualna data i godzina: 2023-06-03 22:00
WmPuszczaBor (Diabla Góra, Puszcza Borecka) 2014-08-18 - 2023-06-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Diabla Góra , Diabla Góra

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Diabla Góra , Diabla Góra (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.06.2023, 01:00 35,8 2 0,2
01.06.2023, 02:00 34,3 1,9 0,3
01.06.2023, 03:00 26,9 1,7 0,3
01.06.2023, 04:00 21,9 1,6 0,3
01.06.2023, 05:00 16,6 1,2 0,2
01.06.2023, 06:00 15,3 1,2 0,3
01.06.2023, 07:00 18,8 1,2 0,3
01.06.2023, 08:00 48,6 2,1 0,6
01.06.2023, 09:00 71,2 2,8 0,7
01.06.2023, 10:00 84,7 2,7 0,8
01.06.2023, 11:00 93,8 2,4 0,9
01.06.2023, 12:00 92,9 2,2 0,7
01.06.2023, 13:00 91,1 2,1 0,7
01.06.2023, 14:00 90 2 0,6
01.06.2023, 15:00 89,1 2 0,4
01.06.2023, 16:00 89,2 1,8 0,4
01.06.2023, 17:00 88,3 1,8 0,4
01.06.2023, 18:00 86,8 1,8 0,3
01.06.2023, 19:00 90,7 2,4 0,4
01.06.2023, 20:00 90,5 2,9 0,5
01.06.2023, 21:00 82,1 2,9 0,4
01.06.2023, 22:00 75,2 2,7 0,3
01.06.2023, 23:00 74,7 2,5 0,3
02.06.2023, 00:00 76,1 2,4 0,3
02.06.2023, 01:00 74,4 2,4 0,3
02.06.2023, 02:00 61,2 2,1 0,3
02.06.2023, 03:00 59,7 1,5 0,2
02.06.2023, 04:00 59,1 1,4 0,2
02.06.2023, 05:00 60 1,3 0,2
02.06.2023, 06:00 58,2 1,3 0,2
02.06.2023, 07:00 59,7 1,4 0,2
02.06.2023, 08:00 56,6 1,6 0,2
02.06.2023, 09:00 54,3 1,7 0,2
02.06.2023, 10:00 54,9 1,5 0,2
02.06.2023, 11:00 66,3 1,5 0,3
02.06.2023, 12:00 71,8 1,5 0,3
02.06.2023, 13:00 71,4 1,5 0,3
02.06.2023, 14:00 74,4 1,4 0,3
02.06.2023, 15:00 75 1,2 0,2
02.06.2023, 16:00 74 1,1 0,3
02.06.2023, 17:00 71,1 1 0,3
02.06.2023, 18:00 71,5 1,1 0,2
02.06.2023, 19:00 67,8 1,2 0,3
02.06.2023, 20:00 64,1 1,2 0,2
02.06.2023, 21:00 62,2 0,9 0,2
02.06.2023, 22:00 55,3 1 0,2
02.06.2023, 23:00 56,9 1,2 0,2
03.06.2023, 00:00 53,3 1,4 0,2
03.06.2023, 01:00 45,4 1,5 0,2
03.06.2023, 02:00 42,5 1,7 0,3
03.06.2023, 03:00 40 1,8 0,2
03.06.2023, 04:00 39,5 1,7 0,3
03.06.2023, 05:00 36,2 1,5 0,3
03.06.2023, 06:00 38,3 1,3 0,2
03.06.2023, 07:00 46,2 1,1 0,3
03.06.2023, 08:00 54,4 0,9 0,3
03.06.2023, 09:00 57,8 0,9 0,3
03.06.2023, 10:00 58,2 0,9 0,3
03.06.2023, 11:00 59,3 1 0,3
03.06.2023, 12:00 61,7 1 0,3
03.06.2023, 13:00 63,3 0,9 0,3
03.06.2023, 14:00 65,4 0,8 0,3
03.06.2023, 15:00 64,3 0,7 0,3
03.06.2023, 16:00 64,8 0,8 0,3
03.06.2023, 17:00 64,1 0,8 0,3
03.06.2023, 18:00 63,2 0,7 0,3
03.06.2023, 19:00 62,8 0,7 0,3
03.06.2023, 20:00 59,9 0,8 0,3
03.06.2023, 21:00 57,1 0,9 0,3
03.06.2023, 22:00 49 1,1 0,3
03.06.2023, 23:00
04.06.2023, 00:00
Minimum 15,3 0,7 0,2
Maksimum 93,8 2,9 0,9
Średnia 61,6 1,5 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.