Dane pomiarowe tabele stacji Nysa, ul. Rodziewiczówny 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nysa , ul. Rodziewiczówny 1

Aktualna data i godzina: 2024-05-22 06:00
OpNysaRodzie (Nysa, ul. Rodziewiczówny) 2014-08-18 - 2024-05-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nysa , ul. Rodziewiczówny 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Nysa , ul. Rodziewiczówny 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.05.2024, 01:00 13,7
20.05.2024, 02:00 8
20.05.2024, 03:00 9,3
20.05.2024, 04:00 8,1
20.05.2024, 05:00 7,2
20.05.2024, 06:00 5
20.05.2024, 07:00 6,5
20.05.2024, 08:00 29,4
20.05.2024, 09:00 11,6
20.05.2024, 10:00 16,5
20.05.2024, 11:00 10,4
20.05.2024, 12:00 4,6
20.05.2024, 13:00 5,7
20.05.2024, 14:00 3,8
20.05.2024, 15:00 1
20.05.2024, 16:00 2,7
20.05.2024, 17:00 7
20.05.2024, 18:00 4,8
20.05.2024, 19:00 4
20.05.2024, 20:00 5,5
20.05.2024, 21:00 9,9
20.05.2024, 22:00 20,7
20.05.2024, 23:00 28,2
21.05.2024, 00:00 15,6
21.05.2024, 01:00 13,9
21.05.2024, 02:00 16,3
21.05.2024, 03:00 8,8
21.05.2024, 04:00 12,8
21.05.2024, 05:00 12,1
21.05.2024, 06:00 14,1
21.05.2024, 07:00 9,3
21.05.2024, 08:00 14,6
21.05.2024, 09:00 17,9
21.05.2024, 10:00 22,2
21.05.2024, 11:00 32
21.05.2024, 12:00 23,8
21.05.2024, 13:00 18,8
21.05.2024, 14:00 20
21.05.2024, 15:00 19,8
21.05.2024, 16:00 25
21.05.2024, 17:00 9,9
21.05.2024, 18:00 10,9
21.05.2024, 19:00 11,2
21.05.2024, 20:00 16,7
21.05.2024, 21:00 22
21.05.2024, 22:00 17,1
21.05.2024, 23:00 20,2
22.05.2024, 00:00 19
22.05.2024, 01:00 21,3
22.05.2024, 02:00 18,5
22.05.2024, 03:00 22,5
22.05.2024, 04:00 16,6
22.05.2024, 05:00 19,7
22.05.2024, 06:00
22.05.2024, 07:00
22.05.2024, 08:00
22.05.2024, 09:00
22.05.2024, 10:00
22.05.2024, 11:00
22.05.2024, 12:00
22.05.2024, 13:00
22.05.2024, 14:00
22.05.2024, 15:00
22.05.2024, 16:00
22.05.2024, 17:00
22.05.2024, 18:00
22.05.2024, 19:00
22.05.2024, 20:00
22.05.2024, 21:00
22.05.2024, 22:00
22.05.2024, 23:00
23.05.2024, 00:00
Minimum 1
Maksimum 32
Średnia 14,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.