Dane pomiarowe tabele stacji Nysa, ul. Rodziewiczówny 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nysa , ul. Rodziewiczówny 1

Aktualna data i godzina: 2022-06-25 04:00
OpNysaRodzie (Nysa, ul. Rodziewiczówny) 2014-08-18 - 2022-06-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nysa , ul. Rodziewiczówny 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Nysa , ul. Rodziewiczówny 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.06.2022, 01:00 22,7 13
23.06.2022, 02:00 24,9 16,3
23.06.2022, 03:00 26 19,8
23.06.2022, 04:00 19 14,6
23.06.2022, 05:00 14,7 13,2
23.06.2022, 06:00 14,2 13,4
23.06.2022, 07:00 12,7 10,2
23.06.2022, 08:00 26,1 11,1
23.06.2022, 09:00 17,1 11,5
23.06.2022, 10:00 16 10,1
23.06.2022, 11:00 16,9 8,5
23.06.2022, 12:00 11,6 9,8
23.06.2022, 13:00 15,4 10,1
23.06.2022, 14:00 17,1 9,9
23.06.2022, 15:00 7,3 8,7
23.06.2022, 16:00 22,2 10,1
23.06.2022, 17:00 18,6 14,3
23.06.2022, 18:00 17,9 9,5
23.06.2022, 19:00 14,5 8
23.06.2022, 20:00 18,7 13,6
23.06.2022, 21:00 25,4 13,7
23.06.2022, 22:00 29 20,4
23.06.2022, 23:00 26,4 15,8
24.06.2022, 00:00 26,8 14,8
24.06.2022, 01:00 25,7 15,9
24.06.2022, 02:00 21,5 17,1
24.06.2022, 03:00 20,8 13,7
24.06.2022, 04:00 26,6 15
24.06.2022, 05:00 19,7 14,1
24.06.2022, 06:00 26,1 18,1
24.06.2022, 07:00 31,7 19,7
24.06.2022, 08:00 28,7 19,6
24.06.2022, 09:00 24,3 18,3
24.06.2022, 10:00 25,7 16,1
24.06.2022, 11:00 24,2 13,4
24.06.2022, 12:00 30,3 17,7
24.06.2022, 13:00 35,9 14,7
24.06.2022, 14:00 27,6 12
24.06.2022, 15:00 24,7 14,5
24.06.2022, 16:00 17,5 13,1
24.06.2022, 17:00 21,9 9,2
24.06.2022, 18:00 20 8,8
24.06.2022, 19:00 15,9 11,8
24.06.2022, 20:00 33 25
24.06.2022, 21:00 29,4 21,3
24.06.2022, 22:00 28,2 18,2
24.06.2022, 23:00 23,9 15,4
25.06.2022, 00:00 27,7 17,3
25.06.2022, 01:00 22,9 14,7
25.06.2022, 02:00 21,5 12,2
25.06.2022, 03:00 21,1 12,9
25.06.2022, 04:00
25.06.2022, 05:00
25.06.2022, 06:00
25.06.2022, 07:00
25.06.2022, 08:00
25.06.2022, 09:00
25.06.2022, 10:00
25.06.2022, 11:00
25.06.2022, 12:00
25.06.2022, 13:00
25.06.2022, 14:00
25.06.2022, 15:00
25.06.2022, 16:00
25.06.2022, 17:00
25.06.2022, 18:00
25.06.2022, 19:00
25.06.2022, 20:00
25.06.2022, 21:00
25.06.2022, 22:00
25.06.2022, 23:00
26.06.2022, 00:00
Minimum 7,3 8
Maksimum 35,9 25
Średnia 22,3 14,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.