Dane pomiarowe tabele stacji Nysa, ul. Rodziewiczówny 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nysa , ul. Rodziewiczówny 1

Aktualna data i godzina: 2022-11-26 22:00
OpNysaRodzie (Nysa, ul. Rodziewiczówny) 2014-08-18 - 2022-11-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nysa , ul. Rodziewiczówny 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Nysa , ul. Rodziewiczówny 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.11.2022, 01:00 60,9 56,4
24.11.2022, 02:00 63,4 50,7
24.11.2022, 03:00 62,8 50,4
24.11.2022, 04:00 66,1 49,7
24.11.2022, 05:00 58,3 48,5
24.11.2022, 06:00 42,1 41,8
24.11.2022, 07:00 50,1 41
24.11.2022, 08:00 46,2 41,4
24.11.2022, 09:00 50,7 45,9
24.11.2022, 10:00 53,2 48,7
24.11.2022, 11:00 54,3 50,3
24.11.2022, 12:00 60 53,1
24.11.2022, 13:00 64 57,9
24.11.2022, 14:00 62,8 52,9
24.11.2022, 15:00 57,4 47,6
24.11.2022, 16:00 49,9 37,6
24.11.2022, 17:00 40,6 36
24.11.2022, 18:00 52,4 45,6
24.11.2022, 19:00 76,5 68,4
24.11.2022, 20:00 82,4 73,5
24.11.2022, 21:00 81,8 73
24.11.2022, 22:00 68,1 62,2
24.11.2022, 23:00 95,5 82,4
25.11.2022, 00:00 72,8 69,6
25.11.2022, 01:00 61,4 54,7
25.11.2022, 02:00 48 47,5
25.11.2022, 03:00 42,4 41,8
25.11.2022, 04:00 34,4 33,5
25.11.2022, 05:00 35,5 33,8
25.11.2022, 06:00 35,6 33,1
25.11.2022, 07:00 34,4 27,9
25.11.2022, 08:00 26,5 27,5
25.11.2022, 09:00 39,4 38
25.11.2022, 10:00 35,5 34,7
25.11.2022, 11:00 31,2 29,8
25.11.2022, 12:00 22,4 21,9
25.11.2022, 13:00 23,3 22,2
25.11.2022, 14:00 18,7 17,9
25.11.2022, 15:00 25,4 22,5
25.11.2022, 16:00 33,1 26,9
25.11.2022, 17:00 39,4 36,3
25.11.2022, 18:00 53,6 30,2
25.11.2022, 19:00 37,5 30,2
25.11.2022, 20:00 42,7 28,4
25.11.2022, 21:00 47,4 28,9
25.11.2022, 22:00 55,1 41,7
25.11.2022, 23:00 42,1 34,4
26.11.2022, 00:00 33,4 28,2
26.11.2022, 01:00 45,8 39,1
26.11.2022, 02:00 48,2 41
26.11.2022, 03:00 51,8 46,1
26.11.2022, 04:00 42,1 40,4
26.11.2022, 05:00 41,7 34,4
26.11.2022, 06:00 39,9 34,7
26.11.2022, 07:00 33,5 24,4
26.11.2022, 08:00 22,1 16,7
26.11.2022, 09:00 21 15,2
26.11.2022, 10:00 21,9 20,3
26.11.2022, 11:00 21,3 15,3
26.11.2022, 12:00 16,6 16,6
26.11.2022, 13:00 21,3 21,5
26.11.2022, 14:00 19 15,2
26.11.2022, 15:00 12,1 11,5
26.11.2022, 16:00 10,9 13,5
26.11.2022, 17:00 10,8 13,2
26.11.2022, 18:00 15,2 17,3
26.11.2022, 19:00 23,2 24,4
26.11.2022, 20:00 19,4 18,3
26.11.2022, 21:00 30,2 25,5
26.11.2022, 22:00 27,3
26.11.2022, 23:00
27.11.2022, 00:00
Minimum 10,8 11,5
Maksimum 95,5 82,4
Średnia 42,4 37,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.