Dane pomiarowe tabele stacji Nysa, ul. Rodziewiczówny 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nysa , ul. Rodziewiczówny 1

Aktualna data i godzina: 2023-06-07 09:00
OpNysaRodzie (Nysa, ul. Rodziewiczówny) 2014-08-18 - 2023-06-07

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nysa , ul. Rodziewiczówny 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Nysa , ul. Rodziewiczówny 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
05.06.2023, 01:00 15,8 12
05.06.2023, 02:00 16,3 13,9
05.06.2023, 03:00 17,2 14,1
05.06.2023, 04:00 9,9 10,8
05.06.2023, 05:00 8,2 11,3
05.06.2023, 06:00 10,6 9,1
05.06.2023, 07:00 13,2 7
05.06.2023, 08:00 20,2 9,8
05.06.2023, 09:00 22,5 8,3
05.06.2023, 10:00 30,9 6,8
05.06.2023, 11:00 27,8 7,5
05.06.2023, 12:00 21,2 6,9
05.06.2023, 13:00 24,8 7,1
05.06.2023, 14:00 17,5 7
05.06.2023, 15:00 10,7 10
05.06.2023, 16:00 27,7 7,7
05.06.2023, 17:00 23 8,4
05.06.2023, 18:00 18,2 7,4
05.06.2023, 19:00 22,2 8,1
05.06.2023, 20:00 23,6 11,7
05.06.2023, 21:00 30,5 8,7
05.06.2023, 22:00 24,6 13,1
05.06.2023, 23:00 11,8 13
06.06.2023, 00:00 13,6 11,7
06.06.2023, 01:00 10,4 8,5
06.06.2023, 02:00 9,8 7,4
06.06.2023, 03:00 12,8 8,3
06.06.2023, 04:00 19 6,1
06.06.2023, 05:00 12,3 7,8
06.06.2023, 06:00 14,1 8,4
06.06.2023, 07:00 10,2 8,9
06.06.2023, 08:00 13,5 6
06.06.2023, 09:00 17,8 9,2
06.06.2023, 10:00 18,2 9,1
06.06.2023, 11:00 23,3 9,4
06.06.2023, 12:00 15,6 12,3
06.06.2023, 13:00 17,7 12,5
06.06.2023, 14:00 19,1 9,8
06.06.2023, 15:00 21,9 11,4
06.06.2023, 16:00 24,3 10,2
06.06.2023, 17:00 23,9 12,1
06.06.2023, 18:00 27,3 15
06.06.2023, 19:00 37,4 19,2
06.06.2023, 20:00 28,9 18
06.06.2023, 21:00 37 22,6
06.06.2023, 22:00 39 27,5
06.06.2023, 23:00 34 18,8
07.06.2023, 00:00 32,1 22,8
07.06.2023, 01:00 30,8 20,9
07.06.2023, 02:00 27,6 16,4
07.06.2023, 03:00 20,1 13,5
07.06.2023, 04:00 20 12,5
07.06.2023, 05:00 20,8 11,2
07.06.2023, 06:00 17,5 10
07.06.2023, 07:00 19,6 8,6
07.06.2023, 08:00 24,8 10,9
07.06.2023, 09:00 24,8 19,3
07.06.2023, 10:00
07.06.2023, 11:00
07.06.2023, 12:00
07.06.2023, 13:00
07.06.2023, 14:00
07.06.2023, 15:00
07.06.2023, 16:00
07.06.2023, 17:00
07.06.2023, 18:00
07.06.2023, 19:00
07.06.2023, 20:00
07.06.2023, 21:00
07.06.2023, 22:00
07.06.2023, 23:00
08.06.2023, 00:00
Minimum 8,2 6
Maksimum 39 27,5
Średnia 20,8 11,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.