Dane pomiarowe tabele stacji Nysa, ul. Rodziewiczówny 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nysa , ul. Rodziewiczówny 1

Aktualna data i godzina: 2022-08-11 00:00
OpNysaRodzie (Nysa, ul. Rodziewiczówny) 2014-08-18 - 2022-08-11

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nysa , ul. Rodziewiczówny 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Nysa , ul. Rodziewiczówny 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
09.08.2022, 01:00 25,6 19,4
09.08.2022, 02:00 22 13,6
09.08.2022, 03:00 20 16,3
09.08.2022, 04:00 18,1 10,3
09.08.2022, 05:00 25,3 15
09.08.2022, 06:00 29,2 16,6
09.08.2022, 07:00 17,9 12,8
09.08.2022, 08:00 19,7 9,5
09.08.2022, 09:00 21,8 11,4
09.08.2022, 10:00 22,7 11,2
09.08.2022, 11:00 26,8 8,7
09.08.2022, 12:00 19,2 7,6
09.08.2022, 13:00 20,9 6,6
09.08.2022, 14:00 18,4 5
09.08.2022, 15:00 23,2 4,6
09.08.2022, 16:00 22,8 8
09.08.2022, 17:00 23,4 9,7
09.08.2022, 18:00 29,9 9,9
09.08.2022, 19:00 15,9 9,3
09.08.2022, 20:00 27,1 9,9
09.08.2022, 21:00 32 17,3
09.08.2022, 22:00 34,3 18,7
09.08.2022, 23:00 28,8 12,2
10.08.2022, 00:00 26,8 11,5
10.08.2022, 01:00 26,3 13,1
10.08.2022, 02:00 30 13,7
10.08.2022, 03:00 27,5 17,5
10.08.2022, 04:00 25,3 11,9
10.08.2022, 05:00 19,3 8,3
10.08.2022, 06:00 11,1 9,3
10.08.2022, 07:00 16 11,3
10.08.2022, 08:00 21,6 9,3
10.08.2022, 09:00 23,2 8,5
10.08.2022, 10:00 28,6 12,3
10.08.2022, 11:00 26,2 9,4
10.08.2022, 12:00 24,3 11,2
10.08.2022, 13:00 28,2 10,4
10.08.2022, 14:00 17,3 9,7
10.08.2022, 15:00 22,1 7,6
10.08.2022, 16:00 15,8 6,3
10.08.2022, 17:00 21,9 6,1
10.08.2022, 18:00 35,5 6,2
10.08.2022, 19:00 17,4 6,2
10.08.2022, 20:00 21,8 6,7
10.08.2022, 21:00 23,9 7,3
10.08.2022, 22:00 20,8 8,8
10.08.2022, 23:00 21,3 11,4
11.08.2022, 00:00 27,9 16,9
11.08.2022, 01:00
11.08.2022, 02:00
11.08.2022, 03:00
11.08.2022, 04:00
11.08.2022, 05:00
11.08.2022, 06:00
11.08.2022, 07:00
11.08.2022, 08:00
11.08.2022, 09:00
11.08.2022, 10:00
11.08.2022, 11:00
11.08.2022, 12:00
11.08.2022, 13:00
11.08.2022, 14:00
11.08.2022, 15:00
11.08.2022, 16:00
11.08.2022, 17:00
11.08.2022, 18:00
11.08.2022, 19:00
11.08.2022, 20:00
11.08.2022, 21:00
11.08.2022, 22:00
11.08.2022, 23:00
12.08.2022, 00:00
Minimum 11,1 4,6
Maksimum 35,5 19,4
Średnia 23,4 10,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.