Dane pomiarowe tabele stacji Widuchowa, ul. Bulwary Rybackie 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1

Aktualna data i godzina: 2024-04-25 07:00
ZpWiduBulRyb (Widuchowa) 2014-08-18 - 2024-04-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.04.2024, 01:00 63,4 7,1 16
23.04.2024, 02:00 53,2 4,9 7,8
23.04.2024, 03:00 40,6 6 6,9
23.04.2024, 04:00 36 6,7 6,1
23.04.2024, 05:00 54,9 3,4 4,9
23.04.2024, 06:00 53,5 4,7 2,6
23.04.2024, 07:00 52,4 7,8 2,5
23.04.2024, 08:00 54,3 9,8 4,3
23.04.2024, 09:00 62,7 4,4 3,3
23.04.2024, 10:00 73,4 7,2 2,5
23.04.2024, 11:00 89,7 2,7 2,4
23.04.2024, 12:00 93 2,8 1,9
23.04.2024, 13:00 96,6 2,2 1,8
23.04.2024, 14:00 100,3 2 2
23.04.2024, 15:00 99 3 1,6
23.04.2024, 16:00 100,6 2,3 2,1
23.04.2024, 17:00 102,1 1,7 1,9
23.04.2024, 18:00 101 2,7 8,1
23.04.2024, 19:00 100,4 3,7 8,5
23.04.2024, 20:00 97,4 2,4 2,1
23.04.2024, 21:00 90,5 2,6 2
23.04.2024, 22:00 89,5 3,4 2,8
23.04.2024, 23:00 86,2 3,8 2,6
24.04.2024, 00:00 80,1 3,8 3,9
24.04.2024, 01:00 72,3 4,7 4,1
24.04.2024, 02:00 74,2 4,8 5
24.04.2024, 03:00 69,4 4,6 4,5
24.04.2024, 04:00 67,4 6 5,9
24.04.2024, 05:00 74,8 4,8 3,2
24.04.2024, 06:00 65,8 8,9 5,4
24.04.2024, 07:00 64,2 6,5 5,7
24.04.2024, 08:00 71 5,4 4,1
24.04.2024, 09:00 73 6,7 4,4
24.04.2024, 10:00 82,7 6,1 4,7
24.04.2024, 11:00 93,5 5,7 4,5
24.04.2024, 12:00 102,1 4,9 2,9
24.04.2024, 13:00 106,6 4 2,8
24.04.2024, 14:00 106,6 4,1 3
24.04.2024, 15:00 105,1 5,5 3
24.04.2024, 16:00 106,3 4,5 3
24.04.2024, 17:00 105,8 4,3 2,1
24.04.2024, 18:00 106 5,3 2,8
24.04.2024, 19:00 105,9 4,4 2,7
24.04.2024, 20:00 94,8 5,4 3,3
24.04.2024, 21:00 65,7 14,9 6,3
24.04.2024, 22:00 58
24.04.2024, 23:00 56,7 12,1 5,2
25.04.2024, 00:00 63,6 7,2 3,7
25.04.2024, 01:00 82,7 5,9 2,4
25.04.2024, 02:00 73,8 5,7 2,5
25.04.2024, 03:00 57,7 6 2,9
25.04.2024, 04:00 52 5,7 3
25.04.2024, 05:00 42,8 7,9 2,7
25.04.2024, 06:00 41,3 10,4 2,1
25.04.2024, 07:00 40,8 6,3 1,8
25.04.2024, 08:00
25.04.2024, 09:00
25.04.2024, 10:00
25.04.2024, 11:00
25.04.2024, 12:00
25.04.2024, 13:00
25.04.2024, 14:00
25.04.2024, 15:00
25.04.2024, 16:00
25.04.2024, 17:00
25.04.2024, 18:00
25.04.2024, 19:00
25.04.2024, 20:00
25.04.2024, 21:00
25.04.2024, 22:00
25.04.2024, 23:00
26.04.2024, 00:00
Minimum 36 1,7 1,6
Maksimum 106,6 14,9 16
Średnia 77,3 5,4 3,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.