Główny inspektorat ochrony środowiska

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2019. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez GIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska

Cinque Terre

Rok wydania: 2020

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez GIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Raport zawiera podsumowanie wyników rocznej oceny jakości powietrza w strefach w Polsce za 2019 rok, przygotowane na podstawie rezultatów ocen przeprowadzonych w roku 2020 dla poszczególnych województw w regionalnych wydziałach monitoringu środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Raporty wojewódzkie "Roczna ocena jakości powietrza za 2019 rok" i lata poprzednie, dostępne są do pobrania w dziale Publikacje na podstronach poszczególnych województw w module "Informacje Regionalne".