Główny inspektorat ochrony środowiska
Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo śląskie

Województwo śląskie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach
ul. Konstantego Damrota 16, 40-022 Katowice
e-mail: rwmskatowice@gios.gov.pl, tel: 789 317 846

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie śląskim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa śląskiego