Główny inspektorat ochrony środowiska
Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie
ul. ks. Wacława Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn
e-mail: rwmsolsztyn@gios.gov.pl, tel: (89) 612 34 59

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie warmińsko-mazurskim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa warmińsko-mazurskiego