Główny inspektorat ochrony środowiska
Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo kujawsko-pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
e-mail: rwmsbydgoszcz@gios.gov.pl, tel: (52) 582 64 80

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie kujawsko-pomorskim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa kujawsko-pomorskiego