Główny inspektorat ochrony środowiska
Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo łódzkie

Województwo łódzkie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi
ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź
e-mail: rwmslodz@gios.gov.pl, tel: (42) 632 15 20

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie łódzkim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie łódzkim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa łódzkiego