Główny inspektorat ochrony środowiska
Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo małopolskie

Województwo małopolskie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie
ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków
e-mail: rwmskrakow@gios.gov.pl, tel: (12) 312 52 09 wew. 17

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie małopolskim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie małopolskim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa małopolskiego