Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie z dnia 3 marca br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie z dnia 3 marca br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie z dnia 3 marca br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie z dnia 26 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...

Powiadomienie z dnia 26 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...

Więcej Powiadomienie z dnia 26 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie z dnia 25 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...

Powiadomienie z dnia 25 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...

Więcej Powiadomienie z dnia 25 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...
Więcej o: Powiadomienie z dnia 24 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...

Powiadomienie z dnia 24 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...

Więcej Powiadomienie z dnia 24 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...
Więcej o: Powiadomienie z dnia 23 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania oraz przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu...

Powiadomienie z dnia 23 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania oraz przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu...

Więcej Powiadomienie z dnia 23 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania oraz przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu...
Więcej o: Powiadomienie z dnia 17 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 17 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w...

Powiadomienie z dnia 17 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 17 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w...

Więcej Powiadomienie z dnia 17 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 17 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w...
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania w dniu 10 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania w dniu 10 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania w dniu 10 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie z dnia 10 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 10 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w...

Powiadomienie z dnia 10 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 10 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w...

Więcej Powiadomienie z dnia 10 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 10 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w...
Więcej o: Powiadomienie z dnia 5 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 5 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w p...

Powiadomienie z dnia 5 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 5 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w p...

Więcej Powiadomienie z dnia 5 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 5 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w p...
Więcej o: Powiadomienie z dnia 1 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 1 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w p...

Powiadomienie z dnia 1 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 1 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w p...

Więcej Powiadomienie z dnia 1 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 1 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w p...
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania w dniu 19 stycznia br. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania w dniu 19 stycznia br. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania w dniu 19 stycznia br. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu