Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczeń


Więcej o: Powiadomienie z dnia 27 marca br. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie z dnia 27 marca br. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej Powiadomienie z dnia 27 marca br. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10; o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniod...

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10; o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniod...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10; o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniod...
Więcej o:  Powiadomienie z dnia 16 marca br. o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie z dnia 16 marca br. o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej Powiadomienie z dnia 16 marca br. o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10
Więcej o: Powiadomienie z dnia 10 marca br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie z dnia 10 marca br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie z dnia 10 marca br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie z dnia 3 marca br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie z dnia 3 marca br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie z dnia 3 marca br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie z dnia 26 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...

Powiadomienie z dnia 26 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...

Więcej Powiadomienie z dnia 26 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie z dnia 25 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...

Powiadomienie z dnia 25 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...

Więcej Powiadomienie z dnia 25 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...
Więcej o: Powiadomienie z dnia 24 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...

Powiadomienie z dnia 24 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...

Więcej Powiadomienie z dnia 24 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszone...
Więcej o: Powiadomienie z dnia 23 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania oraz przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu...

Powiadomienie z dnia 23 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania oraz przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu...

Więcej Powiadomienie z dnia 23 lutego br. o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania oraz przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu...
Więcej o: Powiadomienie z dnia 17 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 17 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w...

Powiadomienie z dnia 17 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 17 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w...

Więcej Powiadomienie z dnia 17 lutego br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 17 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w...
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania w dniu 10 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania w dniu 10 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania w dniu 10 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu