Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 02.03.2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.03.2023 r. 

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach w Cieszynie (105 µg/m3), Częstochowie (105 µg/m3), Rybniku (126 µg/m3).

Pełna treść powiadomienia do pobrania w załączniku poniżej.