Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza w Augustowie
 

Informujemy, że w dniu 02.03.2023 została przywrócona ciągłość pomiarów ozonu na stacji w Augustowie. Bieżące dane o jakości powietrza dostępne są poprzez Portal Jakości Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce" oraz aplikacje korzystające z publicznego interfejsu programistycznego API.