Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Informujemy, że w dniu 19.05.2023 r. wznowiono pomiary benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej (kod stacji: SkStaraZlota).

Bieżące dane pomiarowe dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.