Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Informujemy, że w dniu 24.05.2023 r. usunięto awarię miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej (kod stacji: SkPolaRuszcz).

Bieżące dane pomiarowe z tej stacji dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.