Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Informujemy, że w dniu 09.08.2023 r. wznowiono transmisję danych pomiarowych pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej.

Bieżące dane pomiarowe znajdują sie na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.