Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty

Informujemy, że w dniu 16.08.2023 została przywrócona ciągłość pomiarów zanieczyszczeń powietrza na stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty. Bieżące dane o jakości powietrza dostępne są poprzez Portal Jakości Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce" oraz aplikacje korzystające z publicznego interfejsu programistycznego API.