Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w mazowieckiej sieci monitoringu jakości powietrza


Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, w pierwszej połowie stycznia 2021 r. w mazowieckiej sieci monitoringu jakości powietrza dokonano następujących zmian:

  • mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która funkcjonowała w latach 2019 - 2020  w Mińsku Mazowieckim, w 2021 roku została przeniesiona do nowej lokalizacji w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i  benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10.  Miasto Sierpc znajduje się w strefie mazowieckiej podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie mazowieckim;
  • na stacji w Białej przy ul. Andrzeja Kmicica 33, uruchomione zostało nowe automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM10;
  • manualne stanowisko pomiaru pyłu zawieszonego PM2,5, które funkcjonowało w latach 2015 - 2020 na stacji monitoringu jakości powietrza w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8, w 2021 roku zostało przeniesione na stację zlokalizowaną przy ul. Tołstoja 2. Zmiana lokalizacji stanowiska związana jest  z pracami budowlanymi prowadzonymi w najbliższym otoczeniu stacji przy ul. Kondratowicza, które stanowiłyby lokalne źródło emisji mające negatywny wpływ na jakość uzyskiwanych danych. Wyniki pomiarów wykonywanych na tym stanowisku wykorzystywane będą do obliczania wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 (więcej informacji na podstronie dedykowanej monitorowaniu wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5).


Wyniki pomiarów uzyskane na wyżej wymienionych stanowiskach zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2021.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Stacja monitoringu jakości powietrza w Sierpcu, w Białej, stanowisko pyłu PM2,54 w Warszawie przy ul. Tołstoja