Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji jakości powietrza w Borsukowiźnie

Informujemy, że w dniu 02.11.2021 została przywrócona ciągłość pomiarów na stacji w Borsukowiźnie. Bieżące dane o jakości powietrza dostępne są poprzez Portal Jakości Powietrza GIOŚ, aplikacje mobilną "Jakość powietrza w Polsce" oraz aplikacje korzystające z publicznego interfejsu programistycznego API.