Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Łomży

Informujemy, że w dniu 29.11.2021 została przywrócona ciągłość pomiarów dwutlenku siarki na stacji w Łomży. Bieżące dane o jakości powietrza dostępne są poprzez Portal Jakości Powietrza GIOŚ, aplikacje mobilną "Jakość powietrza w Polsce" oraz aplikacje korzystające z publicznego interfejsu programistycznego API.