Główny inspektorat ochrony środowiska
Pomiary w Solcu Kujawskim w 2022 roku przy użyciu stacji mobilnej

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2022, stacja mobilna, która rozpoczęła pomiary w Solcu Kujawskim w dniu 4 stycznia 2021 roku, będzie funkcjonowała przez kolejny rok w tej samej lokalizacji, tzn. przy ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota" na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

Na stacji prowadzone są pomiary automatyczne następujących zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku azotu, benzenu, toluenu, m,p-ksylenu, o-ksylenu i etylobenzenu.

Wyniki pomiarów dostępne są na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dodatkowo informujemy, iż miasto Solec Kujawski znajduje się w tzw. ”strefie kujawsko - pomorskiej”, dla której wykonywane są oceny jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Wyniki uzyskane w 2022 roku na stacji mobilnej w Solcu Kujawskim będą uwzględniane w ocenie jakości powietrza za rok 2022.