Główny inspektorat ochrony środowiska
Zakończenie funkcjonowania stacji mobilnej w Kołobrzegu przy ul. Kasprowicza

Informujemy o zakończeniu funkcjonowania stacji mobilnej pomiarów jakości powietrza w Kołobrzegu z dniem 21 grudnia 2021 r.

Obecnie trwa przerwa techniczna związana z przeniesieniem stacji mobilnej do uzdrowiska Kamień Pomorski. O rozpoczęciu pomiarów jakości powietrza w Kamieniu Pomorskim poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie.

Wyniki pomiarów ze stacji w Kołobrzegu przy ul. Kasprowicza za rok 2021 dostępne są na portalu Jakości Powietrza GIOŚ.