Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Informujemy, że w dniu 13.01.2022 roku wznowiono pomiary benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej (kod stacji: SkKielTargow).