Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dn. 25.03.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.