Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów SO2 na stacji jakości powietrza w Borsukowiźnie

Informujemy, że w dniu 31.03.2021 została przywrócona ciągłość pomiarów SO2 na stacji w Borsukowiźnie. Bieżące dane o jakości powietrza dostępne są poprzez Portal Jakości Powietrza GIOŚ, aplikacje mobilną "Jakość powietrza w Polsce" oraz aplikacje korzystające z publicznego interfejsu programistycznego API.