Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji jakości powietrza w Augustowie.

Informujemy, że w dniu 26.03.2022 została przerwana łączność ze stacją monitoringu jakości powietrza w Augustowie. Nastąpiła przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza poprzez Portal Jakości Powietrza GIOŚ, aplikacje mobilną "Jakość powietrza w Polsce", a także przerwa w dostępie do danych w aplikacjach korzystających z publicznego interfejsu programistycznego API. Awaria spowodowana jest problemami technicznymi na stacji.

Zostały podjęte czynności w celu jak najszybszego przywrócenia ciągłości pomiarów. Aktualna i prognozowana jakość powietrza na omawianym obszarze w najbliższych dniach jest dobra.

Przepraszamy za utrudnienia.