Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji jakości powietrza w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej.

Informujemy, że w dniu 19.04.2022 została przywrócona ciągłość pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej. Bieżące dane o jakości powietrza dostępne są poprzez Portal Jakości Powietrza GIOŚ, aplikacje mobilną "Jakość powietrza w Polsce" oraz aplikacje korzystające z publicznego interfejsu programistycznego API.