Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 08.05.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3)  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 08 maja 2022 r. na terenie województwa łódzkiego (m. Radomsko).

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.