Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Informujemy, że w dniu 26.05.2022 r. zostały wznowione pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej.

Bieżące dane pomiarowe znajdują się na Portalu Jakość Powietrza.