Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Informujemy, że w dniu 07.06.2022 r. wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej (kod stacji: SkStaraZlota).

Bieżące wyniki pomiarów z tej stacji znajdują się na Portalu Jakość Powietrza.