Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Informujemy, że w dniu 28.07.2022 r. zostały wznowione pomiary NO2, NOX, NO, CO oraz pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej (kod stacji: SkPolaRuszcz).

Bieżące wyniki pomiarów z tej stacji znajdują sie na Portalu Jakość Powietrza.