Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat GIOŚ z dnia 25.08.2022 r. w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce

W dniu 24 sierpnia br. poziom alarmowy, oznaczający średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m3, został przekroczony w województwie podlaskim w Białymstoku na stacji przy ul. 42 Pułku Piechoty, gdzie średniodobowe stężenie wyniosło 200,2 µg/m3.

Również w dniu 24 sierpnia br. poziom informowania, oznaczający średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 powyżej 100 µg/m3, został przekroczony:

  • w województwie podlaskim: w Łomży (137,4 µg/m3), w Augustowie (133,2 µg/m3) i w Białymstoku na stacji przy ul. Warszawskiej (123,8 µg/m3);
  • w województwie lubelskim: w Chełmie (115,3 µg/m3), w Zamościu (105,2 µg/m3) i w Białej Podlaskiej (101,8 µg/m3);
  • w województwie mazowieckim: w Gutach Dużych (105,7 µg/m3) i w Siedlcach (103,9 µg/m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa ostrzeżeń prezentująca informacje o wystąpieniu przekroczeń poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 24 sierpnia br. https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Występowaniu wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 sprzyjał napływ mas powietrza z rejonów wschodniej Europy, transportujący pył zawieszony pochodzący z obszarów suchych oraz pożarów, jakie mają miejsce na wschodzie kontynentu. Aktywność pożarów obserwowana jest na zobrazowaniach satelitarnych Copernicus Atmosphere Monitoring Service.

Aktualnie obserwujemy znacznie niższe stężenia pyłu zawieszonego PM10 niż miało to miejsce o godz. 10:00 w dniu wczorajszym. Najwyższe stężenia jednogodzinne pyłu zawieszonego PM10 (dane z godz. 9:00) wystąpiły na stacjach monitoringu jakości powietrza:

  • w województwie warmińsko-mazurskim: w Ełku (110,4 µg/m3);
  • w województwie podlaskim: w Łomży (92,2 µg/m3);
  • w województwie mazowieckim: w Warszawie na stacji przy al. Niepodległości (81,7 µg/m3).

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza wraz z informacjami zdrowotnymi są dostępne na portalu „Jakość powietrza” oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”.

Wartości godzinnych nie należy bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego a nie jednogodzinnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa prezentująca Indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10, dane pomiarowe z godz. 9:00 25 sierpnia br.  https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prędkość i kierunek wiatru nad Europą oraz prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych 25 sierpnia br. o godzinie 14:00 wg IMGW-PIB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w dalszym ciągu prognozuje utrzymanie się napływu powietrza z kierunków wschodnich w najbliższych dniach. W przypadku braku opadów atmosferycznych może to powodować lokalne utrzymywanie się podwyższonych stężeń we wschodniej, środkowej i południowej Polsce.