Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczony poziom informowania
Przekroczony poziom alarmowy

Mapa prezentuje wyniki z ostatnich 24 godzin.


Jeżeli na mapie nie wyświetla się żaden punkt, oznacza to, iż w ciągu 24 godzin nie wystąpiło żadne przekroczenie poziomu informowania lub alarmowego.

--------------------------


Data Województwo Zanieczyszczenie Wartość maksymalnego stężęnia Czas trwania przekroczenia Norma Strefa Kod stacji Szczegóły
02.03.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 106 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakAlKras
27.02.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 103,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa małopolska MpSuchaNiesz
15.02.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 103,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa podkarpacka PkDebiGrottg
10.02.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 100,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudJezi
30.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 101,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargAlTy
30.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 111 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudJezi
29.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 158 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudJezi
21.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 134,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudJezi
17.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 120,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudJezi
11.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 111 µg/m3 Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlDabroTysia
11.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 132,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
11.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 102,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa śląska SlLublSzymal
11.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 204,2 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa opolska OpZdziePiast
11.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 191,7 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 miasto Opole OpOpoleKoszy
11.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 107,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa opolska OpOlesSlowac
11.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 160,5 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa opolska OpKKozBSmial
11.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 102 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa opolska OpBrzegPoprz
11.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 113,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa małopolska MpOswiecBema
11.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 118,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudJezi
11.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 143 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa dolnośląska DsKlodzSzkol
11.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 102,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa podkarpacka PkMielBierna
11.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 177,1 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa podkarpacka PkKrosKletow
11.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 117,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa świętokrzyska SkNowiParkow
11.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 108,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Kielce SkKielJurajs
10.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 223,2 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa opolska OpZdziePiast
10.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 336,7 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 miasto Opole OpOpoleKoszy
10.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 169 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa opolska OpBrzegPoprz
10.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 159,3 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa opolska OpStrzOpWyszMOB
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 129 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlDabroTysia
10.01.2024 wielkopolskie pył zawieszony PM10 168,4 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 Aglomeracja Poznańska WpPoznSzwajc
10.01.2024 wielkopolskie pył zawieszony PM10 142,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Poznańska WpPoznDabrow
10.01.2024 wielkopolskie pył zawieszony PM10 155,6 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa wielkopolska WpPleszAlMic
10.01.2024 wielkopolskie pył zawieszony PM10 239,3 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa wielkopolska WpMosinaCzer
10.01.2024 wielkopolskie pył zawieszony PM10 104,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa wielkopolska WpKozieosLes
10.01.2024 wielkopolskie pył zawieszony PM10 176,8 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa wielkopolska WpKoscianMayMOB
10.01.2024 wielkopolskie pył zawieszony PM10 127,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa wielkopolska WpKoniWyszyn
10.01.2024 wielkopolskie pył zawieszony PM10 135,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Kalisz WpKaliSawick
10.01.2024 wielkopolskie pył zawieszony PM10 113,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa wielkopolska WpBoroDrapal
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 208 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 144,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa śląska SlZawGalczyn
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 189,3 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 181,1 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlTychyTolst
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 130,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlSosnoLubel
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 194,1 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 173 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa śląska SlRaciborzWPMOB
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 190,6 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa śląska SlLublSzymal
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 173,9 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlKatoPlebA4
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 113,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlKatoKossut
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 249 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa śląska SlGoczaUzdroMOB
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 192,6 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlGliwicMewy
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 186 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoBacz
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 189,5 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoArmK
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 138,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa śląska SlCiesChopin
10.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 101,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Bielsko-Biała SlBielKossak
10.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 194,7 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa opolska OpOlesSlowac
10.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 174,9 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa opolska OpNysaRodzie
10.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 203,3 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa opolska OpKKozBSmial
10.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 209,9 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa opolska OpGlubRatusz
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 140,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa małopolska MpZabieWapie
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 176,7 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 miasto Tarnów MpTarRoSitko
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 143,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa małopolska MpSuchaNiesz
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 141,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa małopolska MpSkawOsOgro
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 112,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa małopolska MpRabkaOrkan
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 211,5 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa małopolska MpOswiecBema
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 184,3 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargAlTy
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 164,2 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa małopolska MpNoSaczNadb
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 136,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa małopolska MpNiepo3Maja
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 150 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakZloRog
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 130,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakWadow
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 146,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakSwoszo
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 126,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakOsPias
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 139 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakDietla
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 149,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakBulwar
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 171,5 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakBujaka
10.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 155,6 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakAlKras
10.01.2024 lubuskie pył zawieszony PM10 106,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa lubuska LuWsKaziWiel
10.01.2024 lubuskie pył zawieszony PM10 141,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa lubuska LuLubsStrzelMOB
10.01.2024 lubuskie pył zawieszony PM10 120,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Gorzów Wielkopolski LuGorzKosGdy
10.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 135,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Wrocławska DsWrocWybCon
10.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 133,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Wałbrzych DsWalbrzWyso
10.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 103,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa dolnośląska DsTrzebniMaj
10.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 144,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa dolnośląska DsStrzegomMOB
10.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 163,4 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa dolnośląska DsOlawZolnAK
10.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 256,6 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudJezi
10.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 132,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Legnica DsLegAlRzecz
10.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 148,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa dolnośląska DsKlodzSzkol
10.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 123,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa dolnośląska DsJelGorOgin
10.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 144,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa dolnośląska DsDziePilsud
10.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 138 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa podkarpacka PkTarnDabrow
10.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 111,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa podkarpacka PkSanoSadowa
10.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 181,9 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 miasto Rzeszów PkRzeszStarz
10.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 140,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Rzeszów PkRzeszSloci
10.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 143 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Rzeszów PkRzeszRejta
10.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 129,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Rzeszów PkRzeszPilsu
10.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 117 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa podkarpacka PkNiskoSzkla
10.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 250,9 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa podkarpacka PkMielBierna
10.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 188,7 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa podkarpacka PkKrosKletow
10.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 155 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa podkarpacka PkJasloSikor
10.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 135,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa podkarpacka PkJarosPruch
10.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 212,2 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa podkarpacka PkDebiGrottg
10.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 153,7 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa podkarpacka PkBoguchAngeMOB
10.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 132,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa świętokrzyska SkStaraZlota
10.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 176,3 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa świętokrzyska SkPolaRuszcz
10.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 231,6 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa świętokrzyska SkNowiParkow
10.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 133,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa świętokrzyska SkMaloSlonec
10.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 113,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Kielce SkKielWarsz1
10.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 204,5 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 miasto Kielce SkKielJurajs
10.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 110,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa świętokrzyska SkGoluUjWody
10.01.2024 łódzkie pył zawieszony PM10 113,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdZgieMielcz
10.01.2024 łódzkie pył zawieszony PM10 185,7 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa łódzka LdRadomsRoln
10.01.2024 łódzkie pył zawieszony PM10 146,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdPabiKonsta
10.01.2024 łódzkie pył zawieszony PM10 117,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa łódzka LdLaskNarutoMOB
10.01.2024 łódzkie pył zawieszony PM10 103,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa łódzka LdKutn1Maja7MOB
09.01.2024 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 106,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Włocławek KpWloclOkrze
09.01.2024 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 110,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa kujawsko - pomorska KpGrudPilsud
09.01.2024 wielkopolskie pył zawieszony PM10 124,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa wielkopolska WpMosinaCzer
09.01.2024 wielkopolskie pył zawieszony PM10 119,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa wielkopolska WpKoscianMayMOB
09.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 153,8 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
09.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 105,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
09.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 103,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
09.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 104,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoArmK
09.01.2024 śląskie pył zawieszony PM10 108,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa śląska SlCiesChopin
09.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 109,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa opolska OpZdziePiast
09.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 132,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Opole OpOpoleKoszy
09.01.2024 opolskie pył zawieszony PM10 137,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa opolska OpNysaRodzie
09.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 106,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Tarnów MpTarRoSitko
09.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 120,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa małopolska MpSuchaNiesz
09.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 104,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa małopolska MpRabkaOrkan
09.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 126,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargAlTy
09.01.2024 małopolskie pył zawieszony PM10 119,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa małopolska MpNoSaczNadb
09.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 125,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Wałbrzych DsWalbrzWyso
09.01.2024 dolnośląskie pył zawieszony PM10 152,2 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudJezi
09.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 139,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Rzeszów PkRzeszStarz
09.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 104,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Rzeszów PkRzeszSloci
09.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 110,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Rzeszów PkRzeszRejta
09.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 170,3 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa podkarpacka PkMielBierna
09.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 144,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa podkarpacka PkJarosPruch
09.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 177,2 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa podkarpacka PkDebiGrottg
09.01.2024 podkarpackie pył zawieszony PM10 113,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa podkarpacka PkBoguchAngeMOB
09.01.2024 warmińsko-mazurskie pył zawieszony PM10 107,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa warmińsko-mazurska WmDzialPolnaMOB
09.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 175,9 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 150 ug/m3 strefa świętokrzyska SkStaraZlota
09.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 113,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa świętokrzyska SkSkarz1MajaMOB
09.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 107,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa świętokrzyska SkPolaRuszcz
09.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 132,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa świętokrzyska SkNowiParkow
09.01.2024 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 116,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 miasto Kielce SkKielJurajs
09.01.2024 mazowieckie pył zawieszony PM10 104,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Warszawska MzWarAlNiepo
09.01.2024 łódzkie pył zawieszony PM10 122,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdZgieMielcz
09.01.2024 łódzkie pył zawieszony PM10 145,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa łódzka LdRadomsRoln
09.01.2024 łódzkie pył zawieszony PM10 125 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdPabiKonsta
09.01.2024 łódzkie pył zawieszony PM10 110 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 100 ug/m3 strefa łódzka LdLaskNarutoMOB