Główny inspektorat ochrony środowiska

Data Województwo Zanieczyszczenie Wartość maksymalnego stężęnia Norma Strefa Kod stacji Szczegóły
30.06.2023 dolnośląskie pył zawieszony PM10 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudJezi
21.04.2023 dolnośląskie pył zawieszony PM10 147,528 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudJezi
06.04.2023 dolnośląskie pył zawieszony PM10 152,5 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudJezi
19.12.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 100,756 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpZabieWapie
19.12.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 95,198 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakBujaka
16.12.2022 śląskie pył zawieszony PM10 101 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa śląska SlCiesChopin
15.12.2022 wielkopolskie pył zawieszony PM10 132,544 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa wielkopolska WpPleszAlMic
15.12.2022 śląskie pył zawieszony PM10 106,161 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlKatoPlebA4
15.12.2022 opolskie pył zawieszony PM10 90,451 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa opolska OpNysaRodzie
14.12.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 90,074 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakBulwar
09.12.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 89,507 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpNoSaczNadb
03.12.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 91,51 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakDietla
29.11.2022 dolnośląskie pył zawieszony PM10 91,338 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa dolnośląska DsLwowekSlasMOB
25.11.2022 łódzkie pył zawieszony PM10 121,8 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa łódzka LdBrzeReform
25.11.2022 śląskie pył zawieszony PM10 104,572 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlZabSkloCur
24.11.2022 śląskie pył zawieszony PM10 107,794 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
23.11.2022 śląskie pył zawieszony PM10 98,302 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa śląska SlRaciborzWPMOB
23.11.2022 dolnośląskie pył zawieszony PM10 120,786 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa dolnośląska DsKlodzSzkol
21.11.2022 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 106,911 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa świętokrzyska SkPincz1MajaMOB
20.11.2022 śląskie pył zawieszony PM10 125,469 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoArmK
19.11.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 83,432 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpWadowiBalyMOB
15.11.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 106,763 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpOswiecBema
13.11.2022 opolskie pył zawieszony PM10 94,214 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa opolska OpZdziePiast
03.11.2022 podlaskie pył zawieszony PM10 137,354 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa podlaska PdLomSikorsk
31.10.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 133,065 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargAlTy
27.10.2022 łódzkie pył zawieszony PM10 119,4 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdLodzLegion
17.10.2022 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 171,812 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa kujawsko - pomorska KpGrudPilsud
14.10.2022 śląskie pył zawieszony PM10 102,089 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
14.10.2022 łódzkie pył zawieszony PM10 111,083 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdZgieMielcz
13.10.2022 śląskie pył zawieszony PM10 111,3 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
12.10.2022 mazowieckie pył zawieszony PM10 185,1 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Warszawska MzWarAlNiepo
12.10.2022 warmińsko-mazurskie pył zawieszony PM10 173,4 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa warmińsko-mazurska WmNMLDzialyn
12.10.2022 łódzkie pył zawieszony PM10 129,458 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdLodzJanPaw
11.10.2022 łódzkie pył zawieszony PM10 139,833 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdPabiKonsta