Główny inspektorat ochrony środowiska

Data Województwo Zanieczyszczenie Wartość maksymalnego stężęnia Norma Strefa Kod stacji Szczegóły
12.05.2022 łódzkie pył zawieszony PM10 173 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa łódzka LdZduWoKrole
03.05.2022 łódzkie pył zawieszony PM10 183,083 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa łódzka LdRadomsRoln
28.03.2022 śląskie pył zawieszony PM10 165 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa śląska SlPszczBoged
26.03.2022 śląskie pył zawieszony PM10 120,106 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
22.03.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 111,288 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakAlKras
22.03.2022 dolnośląskie pył zawieszony PM10 123,899 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudJezi
18.03.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 123,055 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpSuchaNiesz
29.12.2021 mazowieckie dwutlenek siarki 243,67 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 3 dni z S24 > 125 ug/m3 strefa mazowiecka MzBialaKmiciMOB
28.12.2021 dolnośląskie pył zawieszony PM10 116,942 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Wrocławska DsWrocWybCon
28.12.2021 opolskie pył zawieszony PM10 126,336 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa opolska OpBrzegPoprz
27.12.2021 wielkopolskie pył zawieszony PM10 159,464 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa wielkopolska WpSzamotKollMOB
27.12.2021 opolskie pył zawieszony PM10 117,526 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa opolska OpOlesSlowac
23.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 124,572 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakDietla
22.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 95,522 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpTrzebOsZWM
15.12.2021 śląskie pył zawieszony PM10 143,66 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlSosnoLubel
15.12.2021 śląskie pył zawieszony PM10 114,819 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 miasto Bielsko-Biała SlBielKossak
15.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 128,353 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpRabkaOrkan
13.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 118,309 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpNiepo3Maja
12.12.2021 mazowieckie pył zawieszony PM10 133,982 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa mazowiecka MzZyraRoosev
11.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 126,693 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 miasto Tarnów MpTarRoSitko
11.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 99,341 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 miasto Tarnów MpTarBitStud
11.12.2021 dolnośląskie pył zawieszony PM10 120,456 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa dolnośląska DsSrodaSlMOB
11.12.2021 śląskie pył zawieszony PM10 103,59 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlKatoKossut
10.12.2021 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 170,531 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Bydgoska KpBydWarszaw
10.12.2021 śląskie pył zawieszony PM10 118,748 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlTychyTolst
10.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 113,659 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakWadow
27.11.2021 łódzkie pył zawieszony PM10 119,7 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa łódzka LdOpocSkCuri
26.11.2021 śląskie pył zawieszony PM10 96,132 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlDabroTysia
26.11.2021 śląskie pył zawieszony PM10 163,43 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa śląska SlCiesChopin
25.11.2021 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 87,14 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa świętokrzyska SkStaraZlota
17.11.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 107,18 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpBochKonfed
16.11.2021 śląskie pył zawieszony PM10 106,707 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlGliwicMewy
15.11.2021 łódzkie pył zawieszony PM10 146,1 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa łódzka LdLowiczSien
13.11.2021 łódzkie pył zawieszony PM10 144,4 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa łódzka LdSkierKonop
12.11.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 114,63 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakOsPias
11.11.2021 łódzkie pył zawieszony PM10 124,8 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdLodzLegion
11.11.2021 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 166,81 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 miasto Kielce SkKielTargow
11.11.2021 wielkopolskie pył zawieszony PM10 167,946 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 miasto Kalisz WpKaliSawick
11.11.2021 opolskie pył zawieszony PM10 139,59 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa opolska OpNysaRodzie
10.11.2021 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 173,061 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Bydgoska KpBydPlPozna
27.10.2021 opolskie pył zawieszony PM10 142,245 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa opolska OpZdziePiast
27.10.2021 dolnośląskie pył zawieszony PM10 173 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa dolnośląska DsKlodzSzkol
11.10.2021 łódzkie pył zawieszony PM10 144,1 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa łódzka LdBrzeReform
11.10.2021 wielkopolskie pył zawieszony PM10 175,03 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa wielkopolska WpPleszAlMic
11.10.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 116,027 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpSkawOsOgro
10.10.2021 śląskie pył zawieszony PM10 130,6 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlZorySikor2
10.10.2021 łódzkie pył zawieszony PM10 135,417 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa łódzka LdLaskNarutoMOB
10.10.2021 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 166,95 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa kujawsko - pomorska KpNaklWawrzy
08.10.2021 podlaskie pył zawieszony PM10 154,717 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa podlaska PdLomSikorsk
04.10.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 138,11 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakBulwar
14.09.2021 podkarpackie pył zawieszony PM10 112,4 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa podkarpacka PkDebiGrottg
02.09.2021 śląskie pył zawieszony PM10 112,1 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlDabroTysia