Główny inspektorat ochrony środowiska

Data Województwo Zanieczyszczenie Wartość maksymalnego stężęnia Norma Strefa Kod stacji Szczegóły
29.11.2022 dolnośląskie pył zawieszony PM10 91,338 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa dolnośląska DsLwowekSlasMOB
25.11.2022 śląskie pył zawieszony PM10 104,572 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlZabSkloCur
24.11.2022 śląskie pył zawieszony PM10 107,794 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
23.11.2022 śląskie pył zawieszony PM10 98,302 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa śląska SlRaciborzWPMOB
23.11.2022 dolnośląskie pył zawieszony PM10 120,786 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa dolnośląska DsKlodzSzkol
20.11.2022 śląskie pył zawieszony PM10 125,469 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoArmK
19.11.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 83,432 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpWadowiBalyMOB
15.11.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 106,763 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpOswiecBema
13.11.2022 opolskie pył zawieszony PM10 94,214 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa opolska OpZdziePiast
03.11.2022 podlaskie pył zawieszony PM10 137,354 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa podlaska PdLomSikorsk
31.10.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 133,065 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargAlTy
27.10.2022 łódzkie pył zawieszony PM10 119,4 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdLodzLegion
17.10.2022 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 171,812 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa kujawsko - pomorska KpGrudPilsud
14.10.2022 śląskie pył zawieszony PM10 102,089 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
14.10.2022 łódzkie pył zawieszony PM10 111,083 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdZgieMielcz
13.10.2022 śląskie pył zawieszony PM10 111,3 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
12.10.2022 mazowieckie pył zawieszony PM10 185,1 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Warszawska MzWarAlNiepo
12.10.2022 warmińsko-mazurskie pył zawieszony PM10 173,4 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa warmińsko-mazurska WmNMLDzialyn
12.10.2022 łódzkie pył zawieszony PM10 129,458 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdLodzJanPaw
11.10.2022 łódzkie pył zawieszony PM10 139,833 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdPabiKonsta
12.05.2022 łódzkie pył zawieszony PM10 173 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa łódzka LdZduWoKrole
03.05.2022 łódzkie pył zawieszony PM10 183,083 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa łódzka LdRadomsRoln
28.03.2022 śląskie pył zawieszony PM10 165 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa śląska SlPszczBoged
26.03.2022 śląskie pył zawieszony PM10 120,106 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
22.03.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 111,288 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakAlKras
22.03.2022 dolnośląskie pył zawieszony PM10 123,899 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudJezi
18.03.2022 małopolskie pył zawieszony PM10 123,055 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpSuchaNiesz
29.12.2021 mazowieckie dwutlenek siarki 243,67 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 3 dni z S24 > 125 ug/m3 strefa mazowiecka MzBialaKmiciMOB
28.12.2021 dolnośląskie pył zawieszony PM10 116,942 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Wrocławska DsWrocWybCon
28.12.2021 opolskie pył zawieszony PM10 126,336 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa opolska OpBrzegPoprz
27.12.2021 wielkopolskie pył zawieszony PM10 159,464 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa wielkopolska WpSzamotKollMOB
27.12.2021 opolskie pył zawieszony PM10 117,526 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa opolska OpOlesSlowac
23.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 124,572 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakDietla
22.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 95,522 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpTrzebOsZWM
15.12.2021 śląskie pył zawieszony PM10 143,66 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlSosnoLubel
15.12.2021 śląskie pył zawieszony PM10 114,819 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 miasto Bielsko-Biała SlBielKossak
15.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 128,353 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpRabkaOrkan
13.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 118,309 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa małopolska MpNiepo3Maja
12.12.2021 mazowieckie pył zawieszony PM10 133,982 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa mazowiecka MzZyraRoosev
11.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 126,693 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 miasto Tarnów MpTarRoSitko
11.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 99,341 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 miasto Tarnów MpTarBitStud
11.12.2021 dolnośląskie pył zawieszony PM10 120,456 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 strefa dolnośląska DsSrodaSlMOB
11.12.2021 śląskie pył zawieszony PM10 103,59 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlKatoKossut
10.12.2021 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 170,531 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Bydgoska KpBydWarszaw
10.12.2021 śląskie pył zawieszony PM10 118,748 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlTychyTolst
10.12.2021 małopolskie pył zawieszony PM10 113,659 µg/m3 Poziom Dopuszczalny (PD) - Ochrona Zdrowia (OZ) / > 35 dni z S24 > 50 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakWadow