Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowiono publikację wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Informujemy, że w dniu 05.09.2022 r. wznowiono publikację danych (wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10) ze stacji w Starachowicach przy ul. Złotej (kod stacji: SkStaraZlota).

Bieżące wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.