Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Informujemy, że w dniu 13.09.2022 r. wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej (kod stacji: SkKielWarsz1).

Bieżące dane pomiarowe znajdują sie na Portalu Jakość Powietrza.