Główny inspektorat ochrony środowiska
Przywrócono łączność ze stacją monitoringu jakości powietrza w Nowinach przy ul. Parkowej

Informujemy, że w dniu 31.10.2022 r. przywrócono łączność ze stacją monitoirngu jakości powietrza w Nowinach przy ul. Parkowej.

Bieżące dane pomiarowe znajdują się na Portalu Jakości Powietrza.