Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów CO i pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Informujemy, że w dniu 17.11.2022 r. wznowiono pomiary CO i pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej (kod stacji: SkPolaRuszcz).

Bieżące dane pomiarowe dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.