Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej

Informujemy, że w dniu 17.11.2022 r. wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej (kod stacji: SkNowiParkow).

Bieżące wyniki pomiarów znajdują sie na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.