Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Informujemy, że w dniu 22.12.2022 r. awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej została usunięta.

Bieżące dane pomiarowe znajdują sie na Portalu Jakości Powietrza.