Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Informujemy, że w dniu 27.12.2022 r. awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej została usunięta.

Bieżące wyniki pomiarów znajdują się na Portalu Jakość Powietrza.