Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej

Informujemy, że w dniu 30.12.2022 r. awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej została usunięta,

Bieżące wyniki pomiarów znajdują się na Portalu Jakość Powietrza.