Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w mazowieckiej sieci monitoringu jakości powietrza

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023 w mazowieckiej sieci monitoringu jakości powietrza zachodzą następujące zmiany:

  • mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która funkcjonowała w latach 2021 - 2022 w Sierpcu, w 2023 roku została przeniesiona do nowej lokalizacji w Pułtusku przy ul. Mickiewicza 36. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;
  • mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która funkcjonowała w latach 2017 - 2022 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego, w 2023 roku została przeniesiona do nowej lokalizacji w Konstancinie-Jeziornie u zbiegu ulic Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;
  • stanowisko automatycznego pomiaru pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji w Gutach Dużych, które funkcjonowało w latach 2020 – 2022 zostało przeniesione na stację w Białej przy ul. Andrzeja Kmicica 33;
  • na stacji w Warszawie przy al. Niepodległości 227/233 zakres pomiarowy zmniejszono o pomiar manualny pyłu zawieszonego PM10. Nie zmniejszy to jednak dostępu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym PM10 ponieważ na stacji kontynuowane będą automatyczne pomiary tego zanieczyszczenia;
  • na stacji w Piastowie przy ul. Pułaskiego zakończono pomiary benzenu. Decyzja o zmniejszeniu zakresu pomiarowego stacji wynika z niskich stężeń tego zanieczyszczenia w mieście potwierdzonych pomiarami w latach 2020-2022.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

 

Zdjęcie stacji monitoringu jakości powietrza w Pułtusku

   Stacja monitoringu jakości powietrza w Pułtusku, ul. Mickiewicza 

 

Stacja monitoringu jakości powietrza w Konstancinie-Jeziornie

   Stacja monitoringu jakości powietrza w Konstancinie-Jeziornie, ul. Żeromskiego