Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Informujemy, że od 12.01.2023 r. wznowiono pomiary benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej (kod stacji: SkKielTargow).

Bieżące dane pomiarowe znajdują się na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.