Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w opolskiej sieci monitoringu powietrza

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, w pierwszej połowie stycznia 2023 r. w opolskiej sieci monitoringu jakości powietrza dokonano następujących zmian:

  • uruchomiono automatyczny pomiar tlenku węgla CO na stacji w Opolu os. Armii Krajowej;
  • przeniesiono manualny pobornik pyłu zawieszonego PM10, który funkcjonował w latach 2011-2022 na stacji w Kluczborku przy ul. Mickiewicza do lokalizacji w Brzegu przy ul. Poprzecznej, gdzie dodatkowo będzie prowadzony pomiaru benzo(a)pirenu B(a)P;
  • uruchomiono manualne pomiary dla następujących zanieczyszczeń: arsen As, kadm Cd, nikiel Ni, ołów Pb na stacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Śmiałego.

Wyniki pomiarów uzyskane na wyżej wymienionych stanowiskach zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2023, wykonanej dla stref: "miasto Opole" i "strefy opolskiej" w województwie opolskim.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.