Chief Inspectorate for Environmental Protection
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 16.02.2023 r. w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 135 µg/m3.

Przewidywana poprawa jakości powietrza w dniu 17.02.2023 r.