Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi wykonywanymi na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej (kod stacji: SkKielWarsz1) w godzinach 09:00-13:00 nastąpi przerwa w wykonywaniu pomiarów NO2, NO, NOX.

Po zakończeniu prac publikacja wyników zostanie wznowiona.

Przepraszamy za utrudnienia.