Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla NO2 w powietrzu za 2023 rok.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla NO2 w powietrzu za 2023 rok.  

Pełna treść powiadomień do pobrania znajduje się w załącznikach poniżej.